1. Tuần 1 ( 03/04 đến 09/04 )
  1. Mục tiêu
   1. Phỏng vấn tuyển dụng nhận sự
   2. Làm quen tìm hiểu mô hình Teenidol
  2. Vấn đề
   1. Thời gian tuyển dụng ngắn
   2. Yêu cầu biết tiếng Trung khó
  3. Giải Pháp
   1. Mỗi quan hệ
    1. Trang
    2. IDOLs
    3. Người quen
   2. Lập bản Profile trước để rút ngắn thời gian tìm hiểu mô hình
 2. Tuần 2 ( 10/04 đến 16/04 )
  1. Muc tiêu
   1. Kiểm tra Training sâu về Mô Hình Teenidol
   2. Tim hiểu thêm
    1. DDAU
    2. LI XÌ
   3. Hoàn thành Document
    1. Profile sản phẩm
     1. Teenidol
     2. DDAU
     3. LI XI
    2. Luồng làm việc của sales
   4. Tìm hiểu KASH
   5. Tìm LEAD game
  2. Vấn đề
   1. LEAD game không có sẵn
   2. KASH còn khá mới
   3. Thời gian hoàn thành các DOCUMENT ngắn
  3. Giải pháp
   1. LEAD game : tạo danh sách tiếp cận ban đầu
   2. KASH : chủ động theo các luồng làm việc của KASH
   3. TIME : ?
 3. Tuần 3 ( 17/04 đến 23/04 )
  1. Mục tiêu
   1. Doanh số : 5.000.000đ
   2. Thành lập : Quynh trình sales căn bản
   3. Nắm rỏ : Quy trình làm việc với KASH
 4. Tuần 4 ( 24/04 đến 30/04 )
  1. Mục tiêu
   1. Lập kế hoạc tháng 5
   2. Doanh số : 5.000.000đ
   3. Hoàn thành : Quynh trình sales cuối