1. Công ty
  1. Doanh số tăng 50%
  2. Hoàn thành framework lập trình
  3. Doanh số tăng nhanh hơn
  4. Hiệu suất làm việc cao hơn
  5. Khách hàng hài lòng hơn
  6. 100% dự án đúng tiến độ
  7. Tỷ lệ rời bỏ 0%
  8. Hoàn thành framework nhân sự
  9. Hoàn thành framework marketing
 2. Kinh doanh phần mềm
  1. Tăng nhanh doanh số
  2. Doanh số 1,2 tỷ
  3. 100% hoàn thành kế hoạch cá nhân
  4. Hoàn thành landing page cho các sản phẩm
  5. Review kế hoạch hàng tuần
  1. Tư vấn tốt hơn
  2. Tỷ lệ chuyển đổi 100%
  3. 100% khách hàng ứng dụng hiệu quả
  4. Xây dựng kho tri thức kinh doanh
  5. Thu thập ý kiến khách hàng khi kết thúc dự án
 3. Kỹ thuật
  1. Tăng hiệu suất làm việc
  2. 5 web / tháng
  3. 5 sản phẩm vtranet / tháng
  4. 2 dự án vtranet / tháng
  5. Xây dựng kho tri thức
  6. Xây dựng quy trình đào tạo Drupal chuẩn
  7. Đánh giá hiệu suất hàng tháng
  1. Tăng chất lượng sản phẩm
  2. Hoàn thành framework "chuẩn marketing" trong tháng 2
  3. Thử nghiệm framework 5 dự án
 4. Thiết kế
  1. Khách hàng hài lòng hơn
  2. 100% Khách hàng đồng ý sau 01 lần chỉnh sửa
 5. Dịch vụ Slim
  1. Tăng số lượng khách hàng
  2. 50 slimemail
  3. 30 SlimAds
  4. 60 landing page 990k
  5. 45 học viên landing page
  6. Tối ưu hệ thống sales automation
  7. Chạy quảng cáo facebook cho slimemail
  8. Hoàn thành trang slim.vn
  9. Tạo landing page và chạy quảng cáo cho SlimAds
  10. Tạo landing page và quảng cáo khóa đào tạo
 6. Hành chính kế toán
  1. Chính xác hơn
  2. Tối ưu hơn
  3. 100% thanh toán đúng hạn
  4. Thu hồi nợ 100%
  5. Lập bộ chỉ số tài chính cho cty