1. Chi nhánh
  1. Thao tác sai trên phần mềm
  2. Lắp đặt sai quy trình
  3. KTV không nắm được thông tin LĐ
  4. Thuê bao hết hạn
  5. Khách hàng xem nhầm gói
 2. Software
  1. Lỗi SAS
   1. SAS bị treo do nhiều lệnh
   2. SAS bị ngắt
   3. Mất kết nối với CAS => SAS bị treo
  2. Lỗi app/ Database
   1. DB cao
   2. App bị treo/ die
  3. Lỗi đồng bộ/ lỗi dữ liệu
   1. Hệ thống không khóa mã khi ngưng dịch vụ
   2. Hệ thống không gửi renew
   3. Ngưng dịch vụ trong tương lai không gửi khóa mã
  4. Lỗi SMS gateway
   1. SMS bị treo không có tin nhắn trả về
   2. SMS treo do không lấy được token
   3. Lỗi logic dữ liệu
  5. Lỗi tách gói số
   1. Sai hạn sử dụng
    1. Thưa han su dung
    2. Thieu han
   2. Ví âm tiền
    1. tru tien bat thuong
   3. Tiền nạp vào gói cũ
   4. Xư ly thue bao goi cu
    1. Conax
    2. Nagra
 3. Đơn vị khác
  1. Lệnh renew đầu tháng
  2. Lỗi hệ thống CAS: không nhận lệnh
  3. Chất lượng thiết bị kém
 4. Conax
  1. Lỗi 4
  2. Lỗi 6
  3. Lỗi 11
  4. Lỗi 12
 5. Nagra
  1. Lỗi 20
   1. Thẻ hết hạn
   2. Thẻ chưa được kích hoạt
  2. Lỗi 51
  3. Lỗi 69
  4. Lỗi 67